Průtahy v soudním řízení

aneb Co si počít, když soud trvá příliš dlouho

V poslední době stále více dochází k situacím, kdy jsou spory projednávány v řízení trvajících mnoho let. Děje se tak často bez jakýchkoliv důvodů, především díky nezodpovědné činnosti soudu či jeho přetížení, čímž dochází k takzvaným neodůvodněným průtahům. Průtahy jsou stále větším problémem nejen české justice. Dokonce více, než jedna čtvrtina stížností k Evropskému soudu pro lidská práva se týká překročení přiměřené délky řízení. V následující sekci se proto dočtete, jak průtahy rozpoznat, jak se proti nim bránit, případně jak se domoci odškodnění, pokud k nim došlo ve vašem případě.

Kdy se jedná o průtahy v řízení?

Otázky a odpovědi